Stichting Kerken & Psychiatrie

Award voor Innovatie van de Gemeente Nieuwegein

TOEKENNING AWARD VOOR INNOVATIE

Het Pastoraal Café heeft de "Meer dan handen Award 2011", van de gemeente Nieuwegein gekregen voor ‘Vernieuwing’. De motivatie van de jury heeft zich gebaseerd op de vernieuwing in werken, doelgroep, project, methode en/of beleid. Waarbij het Pastoraal Café aan de meeste criteria voldeed! In 2006 is het Pastoraal Café van Stichting Kerken en Psychiatrie gestart. Dit Café, dat geleid wordt door vrijwilligers en is bedoelt voor mensen met een psychiatrische ziekte. Het programma is aangepast aan deze doelgroep, die dikwijls worstelt met levensvragen. Men kan elkaar ontmoeten en in gesprek gaan. Onder leiding van een pastor gaat men in op de zin van het leven zelf en andere zingevingsvragen. Dit vernieuwende initiatief vindt landelijk navolging. Het geeft op een andere manier dan medische hulp, steun aan mensen in nood.

ANBI Regeling

ANBI Regeling

Naam van de instelling

Stichting Kerken en Psychiatrie

Het RSIN/fiscaal nummer

819692773

Contactgegevens

Stichting Kerken en Psychiatrie

p/a Jan van Scorelhage 42, Nieuwegein

Doelstelling

De Stichting Kerken en Psychiatrie heeft ten doel ruimte te scheppen voor ontmoeting en geloofscommunicatie van mensen met een psychiatrische achtergrond en heeft daartoe het Pastoraal Café opgericht.

Beleidsplan, wordt aangepast

Statuten

Download

Download

Bestuurssamenstelling

  • Voorzitter: T.Holweg
  • Coördinator: P. Quakkelaar
  • Penningmeester: H. Broeze
  • Secretaris: vacant
  • Alg. bestuurslid: vacant

Beloningsbeleid

Het werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. De professionals verbonden aan het Pastoraal Café doen dit werk onbezoldigd.

IBAN

NL49RABO0116377445

Jaarverslag met financiële verantwoording

Jaarverslag 2019

 

Download

Activiteiten

 

Bijeenkomsten

Het Pastoraal Café is 1x per maand open op de eerste maandag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur. Bezoekers worden ontvangen met koffie en thee. Er is gelegenheid voor gesprek en ontmoeting. Rond half drie maken we ruimte voor een moment van bezinning: een gebed, een Bijbelverhaal, een gedicht en muziek. Eén van de pastores is hierbij betrokken. Na de viering is er nog gelegenheid voor een kopje koffie.

 

Zomermiddag

Gedurende de zomermaanden worden er een Zomermiddag georganiseerd. Hier kunnen alle bezoekers van het Pastoraal Café aan deelnemen.

Mantelzorg

Eén maal per twee jaar wordt er een mantelzorgactiviteit georganiseerd voor de partners of andere betrokkenen bij de mensen met een psychiatrische ziekte.

Coördinator

Pieter Quakkelaar
Tel: 0346-574738
Email: p.quakkelaar@gmail.com 

Ass. Coördinator

Vacant